1. Plaatsingsfee

De plaatsingsfee is een bonus voor intermediairs (uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, werving- en selectiebureaus en detacheringsbureaus) als zij oudere werkzoekenden helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een plaatsingsfee aanvragen. Wilt u zich inschrijven bij een uitzendbureau? En was u 55 jaar of ouder op uw eerste WW-dag en heeft u al langer dan 3 maanden een WW-uitkering? Wijs uw contactpersoon dan op de plaatsingsfee. Het uitzendbureau ontvangt een bonus als u 3 maanden of langer in dienst bent. Hiermee motiveert UWV uitzendbureaus om zich actief voor u in te zetten.

2. Meer informatie?

U leest meer over alle regelingen en activiteiten voor 50-plussers op uwv.nl.