13 veelgestelde vragen over uitzendwerk

Illustratie van twee mensen aan een tafel

UWV werkt nauw samen met uitzendbureaus. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

1. Waarom zou ik via een uitzendbureau aan het werk gaan? 

Uitzendbureaus hebben veel  contact met verschillende werkgevers in uw regio. Ze kunnen goed inschatten welk soort werk of bedrijf bij u past. Daarnaast bieden veel uitzendbureas testen aan, waaruit blijkt in welke banen u met uw talent, ervaring en vaardigheden nog meer aan de slag zou kunnen gaan. Het werken via een uitzendbureau heeft meerdere voordelen. Een hiervan is dat u samen met de uitzender kunt bepalen hoeveel uur en/of voor welke periode u aan de slag wilt gaan. Er is veel mogelijk als u overlegt. Uitzendbureaus doen er alles aan om u zo lang mogelijk aan het werk te houden. 

2. Als ik via een uitzendbureau ga werken, moet ik dit dan melden aan UWV? En zo ja: hoe?

Als u een WW-uitkering heeft, moet u elke maand aan UWV doorgeven of u heeft gewerkt of niet. Dus, als u werkt via het uitzendbureau, al is het maar één uur, dan moet u deze verdiensten ook doorgeven. Het doorgeven doet u met inkomstenformulier op uwv.nl. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.

3. Wat gebeurt er als ik mijn uitzendwerk niet doorgeef?

UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u aan het werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw WW-uitkering met in het uiterste geval een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

4. Is het salaris bij uitzendwerk lager dan bij een vast dienstverband? 

Nee het salaris is niet lager. Vanaf dag 1 krijgen uitzendkrachten hetzelfde loon als een vaste kracht. Dat is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor uitzendkrachten.

5. Welke rechten heb ik tijdens uitzendwerk? 

In de eerste fase van een uitzendcontract geldt meestal een uitzendbeding. Dat wil zeggen dat uw uitzendovereenkomst afloopt, als het bedrijf waar u werkt niet langer gebruik wil maken van uw diensten. Ook loopt het contract af wanneer u zich ziek meldt. Hoe langer u werkt, hoe meer rechten u opbouwt als uitzendkracht. Zo kunt u, nadat u verschillende fases hebt doorlopen, ook een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgen. Hoe lang deze fases duren en wat uw rechten tijdens deze fases zijn, is terug te vinden in de CAO voor uitzendkrachten. Informeer bij het uitzendbureau onder welke voorwaarden u aan de slag gaat en welke cao van toepassing is op uw uitzendcontract. 

6. Welke gevolgen heeft uitzendwerk voor mijn WW-uitkering? 

De WW-uitkering wordt vastgesteld in een dagloon. Daarnaast wordt er berekend voor hoeveel uur per week en voor hoe lang de uitkering geldt. Let op, als u weer gaat werken worden uw inkomsten in mindering gebracht op de uitkering. 

Zijn de inkomsten meer dan 87,5% van uw WW-maandloon dat heeft u geen recht meer op een WW-uitkering. 

Zijn de inkomsten minder dan 87,5% van uw WW-maandloon dan heeft u nog recht op een aanvullende WW-uitkering. In dit geval kort UWV 70% van de verdiensten op de WW-uitkering. U als werknemer mag dus 30% van de inkomsten uit het werk houden.

Let op: U bent gedurende de werkzaamheden verplicht om te solliciteren wanneer u een (aanvullende) uitkering ontvangt. U heeft tijdelijk geen sollicitatieplicht als u hetzelfde aantal of meer uren werkt als in de oude baan of als u minimaal 36 uur werkt. Dit geldt voor maximaal 3 maanden, daarna geldt de sollicitatieplicht weer.

7. Is deelname aan de speeddates en netwerkpleinen van uitzendbureaus op het Werkplein verplicht?

U bent niet verplicht te komen, maar de bijeenkomsten bieden extra kansen op werk en zijn goed om uw netwerk uit te breiden. Als werkzoekende kunt u van UWV een uitnodiging krijgen voor een speeddate of netwerkplein. Er zullen daar verschillende uitzendbureaus aanwezig zijn waarmee u kennis kunt maken. U kunt met hen uw wensen en mogelijkheden bespreken. Soms kunt u uw cv laten checken en vaak is er een leerwerk-loket waar u de combinatie van werken en leren kunt bespreken. Als u niet kunt komen, maar wel interesse hebt, kunt u een andere afspraak maken.

8. Moet ik iedere aangeboden uitzendbaan accepteren? 

Nee dat hoeft niet. De samenwerking tussen uitzendbureaus en UWV verandert niets aan de voorwaarden waaraan iedere werkzoekende moet voldoen, om recht op een WW-uitkering te hebben. Een van die voorwaarden is dat u altijd passend werk moet accepteren. Wat passend werk is hangt mede af van de periode dat u werkloos bent. De eerste 6 maanden van werkloosheid is werk van een niveau lager al passend en na 6 maanden werkloosheid is al het werk passend. In gezamenlijkheid proberen we altijd te komen tot werk waarbij uw talenten en vaardigheden het best tot hun recht komen. 

9. Sta ik na de speeddate of netwerkplein automatisch ingeschreven bij het uitzendbureau? 

Nee, daarvoor moet u een aparte afspraak maken met het uitzendbureau. Misschien heeft u die afspraak al gemaakt tijdens de speeddate of netwerkplein. Inschrijving bij een uitzendbureau gaat meestal digitaal, daarvoor hoeft u niet langs te gaan. Kijk daarvoor op de website van het betreffende uitzendbureau. Overigens is het niet aan te raden om af te wachten tot het uitzendbureau u belt voor een baan. Er wordt, ook door het uitzendbureau, verwacht dat u actief bezig blijft met het zoeken naar (passend) werk. En het is altijd verstandig om af en toe uw gezicht op een vestiging van de uitzender te laten zien.

10. Bieden de uitzendbureaus ook mogelijkheden tot bij- of omscholing en opleidingen? 

Dit verschilt per uitzendbureau. De meeste uitzendbureaus bieden faciliteiten op het gebied van functiegerichte scholing zoals verlenging van certificaten en (opfris)cursussen in uw sector.​ Mogelijkheden tot omscholing, om een baan te vinden in een compleet andere sector, zijn er soms ook. ​Informeer bij het uitzendbureau welke mogelijkheden er zijn. ​Stichting DOORZAAM, een duurzaam inzetbaarheidsfdonds van de uitzendbranche, biedt verscheidende gratis instrumenten, producten en trajecten voor uitzendkrachten. Kijk op www.doorzaam.nl voor meer informatie.

11. Wat doe ik als het uitzendwerk stopt?

Dit moet u ook melden aan UWV. In sommige gevallen kan het zijn dat het uitzendbureau u tijdig een ander werkaanbod kan doen. Maar wanneer u weet dat het werk stopt, is het aan te bevelen om zelf ook alweer actief op zoek te gaan naar werk.

12. Hoe en wanneer doe ik dat?

U moet elke maand het inkomstenformulier invullen. Wanneer het uitzendwerk gestopt is, geeft u dit dan z.s.m. door aan UWV. Tenminste als u een parttime uitzendbaan heeft en een WW-uitkering ontvangt.

13. Wist u dat..?

-gemiddeld bijna 35% van alle werkzoekenden een baan vindt via eenuitzendbureau?
-een uitzendbaan een goede opstap kan zijn naar langdurig werk? want:

  • 74% van de werkzoekenden die via een uitzendbureau aan het werk is gegaan, is een jaar later nog aan het werk. 
  • 70% is na 3 jaar nog aan het werk.
  • 80% van alle mensen die werkloos zijn geworden vanuit de uitzendbranche vindt binnen een jaar weer werk. Voor mensen met een tijdelijke baan is dit 69% en voor mensen met een vaste baan is dit 50%. (Bron: UWV)

Artikel

Deze pagina delen of printen

Deel artikel: Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina via twitter Deel deze pagina op Facebook

Werkblad

Inspiratie en tips voor werk zoeken en vinden