1. Tip van Jessica

‘Sla een baan niet af om het geld. Werken voor een laag salaris is altijd nog beter dan thuiszitten. Je doet ervaring op. Je breidt je cv en je netwerk uit. Je kunt verder solliciteren. En financieel is het ook aantrekkelijker: een laag salaris plus deel-WW is meer dan alleen je WW-uitkering.’

2. WW-uitkering naast uw salaris

Als u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, bekijkt UWV of en hoeveel uitkering u nog krijgt. Meer hierover leest u op uwv.nl.

3. Rechten en plichten

Recht op een aanvullende WW duurt dezelfde periode als volledige WW. U heeft ook dezelfde plichten, zoals solliciteren en uw cv bijhouden. Aan het eind van elke maand vult u ook een Inkomstenopgave in op uwv.nl.

4. Hoeveel WW krijgt u?

Als u inkomsten heeft, worden die verrekend met uw WW-uitkering. Uw totaalinkomen is altijd hoger dan alleen de uitkering. Handige rekenhulpen schatten de hoogte van uw uitkering voor u. Zo geeft de Rekenhulp WW bij inkomstenopgave een schatting van uw WW-uitkering als u weer gaat werken. Of als u meer of minder gaat werken.

Gerelateerde artikelen