Tegemoetkoming bij lagere WW door ziekte

Tegemoetkoming WW-uitkering

Wist u dat UWV een tegemoetkoming gaat verstrekken aan mensen die een lagere WW-uitkering hebben door ziekte? Dit is een nieuwe regeling vanaf 1 juli 2018. Niet iedereen weet dit nog, daarom leggen we het graag aan u uit.

Is deze tegemoetkoming voor mij?

U komt voor deze regeling in aanmerking als u in het jaar voordat u in de WW kwam minimaal 12 weken lang minder inkomsten had door ziekte. Bijvoorbeeld doordat u minder salaris kreeg of een Ziektewet-uitkering van 70% van uw salaris had. Als dit lagere salaris is meegerekend voor uw WW-uitkering, is uw dagloon lager vastgesteld. In dat geval is uw WW-uitkering ook lager dan wanneer u niet ziek was geweest.

Voorwaarden

U kunt zich aanmelden voor deze tegemoetkoming als:

  • uw WW-uitkering op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017 inging;
  • u in het jaar voor uw eerste werkloosheidsdag in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering kreeg omdat u ziek was;
  • en hierdoor het verschil tussenuw oude en het nieuwe dagloon meer dan 7% is.

Rekenvoorbeelden

Het verschil tussen uw oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7% als u door uw ziekte: 

  • langer dan 12 weken 30% minder loon kreeg, of een Ziektewet-uitkering kreeg van 70% van uw sv-loon; 
  • 6 maanden lang 15 % minder loon kreeg; 
  • 9 maanden lang 10% minder loon kreeg; 
  • 1 maand lang 30% minder loon kreeg en 2 maanden lang een Ziektewet-uitkering kreeg van 70% van uw loon.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Meld u aan op uwv.nl. Aanmelden kan tot en met 30 juni 2018. In het najaar van 2018 ontvangt u bericht of u de tegemoetkoming krijgt.

Artikel

Deze pagina delen of printen

Deel artikel: Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina via twitter Deel deze pagina op Facebook

Werkblad

Inspiratie en tips voor werk zoeken en vinden