Dit zijn de regels voor het doen van vrijwilligerswerk:

1. Soepelere regels vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari 2015 zijn er soepeler regels voor vrijwilligerswerk met behoud van WW. Uitgangspunt blijft: vrijwilligerswerk mag betaald werk niet verdringen. De werkgever moet gelden als een ANBI of een SSBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling of een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat kan een museum, een sportvereniging of bijvoorbeeld een zangkoor zijn. De Belastingdienst bepaalt of een organisatie een ANBI is.

2. Werk voor vrijwilligers

Het werk mag alleen door vrijwilligers worden verricht. Er zijn geen betaalde krachten die hetzelfde werk doen. Dat moet al minstens een jaar zo zijn. Er is ook geen vacature geweest voor een betaalde kracht in dezelfde functie.

3. Vergoeding

De vergoeding voor vrijwilligerswerk is maximaal € 4,50 per uur. Voor jongeren is dat € 2,50. Per maand mag het niet meer dan € 150 zijn. Per jaar niet meer dan € 1.500. Een vergoeding voor de reiskosten telt mee.

4. Toestemming vragen

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan vooraf toestemming bij UWV. Dat doet u door een aanvraagformulier in te vullen en te versturen via uw Werkmap. Lees hier meer over de regels voor het doen van vrijwilligerswerk voor mensen met WW.