6 vragen over de sollicitatieplicht

Een werkzoekende kijkt op een werkplein op het vacaturebord

Wat gebeurt er als ik niet genoeg solliciteer? Moet ik solliciteren als ik ziek ben? Kan ik vanuit mijn WW-uitkering starten als ondernemer? Veel werkzoekenden hebben vragen over de sollicitatieplicht. Antwoord op de 6 meest gestelde vragen:

1. Wat gebeurt er als ik niet genoeg solliciteer?

Actief solliciteren is de beste manier om werk te vinden. UWV controleert of u voldoende uw best doet om een nieuwe baan te vinden. Als wij vinden dat u onvoldoende moeite doet, mag u altijd uitleggen waarom u niet genoeg solliciteert. Als u te weinig solliciteert zonder een goede reden, dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.

2. Wat gebeurt er als ik niet aan de sollicitatieplicht kan voldoen?

Het kan voorkomen dat u niet kunt solliciteren, bijvoorbeeld door privéomstandigheden. UWV kan u dan tijdelijk vrijstellen van de sollicitatieplicht. Neem contact op met de adviseur werk van UWV op het Werkplein als u niet aan de sollicitatieplicht kan voldoen. Weet u niet hoe u moet solliciteren? Dan kan de adviseur werk u ook daarbij helpen.

3. Wat gebeurt er als ik niet aan de sollicitatieplicht wil voldoen?

Een voorwaarde voor het ontvangen van een WW-uitkering is dat u voldoet aan de sollicitatieplicht. Wanneer u niet solliciteert terwijl u WW ontvangt, dan voldoet u niet aan uw verplichtingen, tenzij u in overleg met de adviseur werk een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht heeft afgesproken. Als u niet (of te weinig) solliciteert zonder een goede reden, dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.

4. Ik heb een uitkering voor 40 uur, maar ik wil alleen een baan van 20 uur. Mag dat?

Als u een uitkering heeft voor 40 uur per week, dan heeft u aangegeven beschikbaar te zijn voor 40 uur per week en wordt van u verwacht dat u voor alle beschikbare uren werk probeert te vinden. Als u een baan van 20 uur vindt, moet u er een extra baan van 20 uur bij zoeken. Of u moet een volledige baan van 40 uur zoeken. Wilt u voortaan alleen een baan van 20 uur? Dan kunt u zich verminderd beschikbaar stellen (in dit voorbeeld nog slechts voor 20 uur per week) en verlagen wij uw uitkering naar rato. U krijgt namelijk alleen een uitkering over de uren die u nog werkloos bent en waarvoor u uzelf beschikbaar stelt voor werk.

Voor WW-uitkeringen die zijn gestart op of na 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon. Zolang u aanvullende WW-uitkering ontvangt, geldt de sollicitatieplicht. Wel kunt u in sommige situaties tijdelijk een vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen wanneer u werk hervat. Kijk op uwv.nl voor meer informatie.

5. Ik wil vanuit mijn WW-uitkering starten als zzp’er. Moet ik – terwijl ik mijn bedrijf opstart – nog steeds solliciteren?

Dat hangt ervan af op welke manier u uw bedrijf start.

  • U maakt gebruik van de startersregeling van UWV Werkbedrijf. U kunt dan maximaal een half jaar volledig aan uw onderneming werken. U hoeft niet te solliciteren. Let op: u moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan UWV. En u ontvangt dit halve jaar structureel minder uitkering. De online training ‘ Starten als zelfstandige vanuit de WW’ is beschikbaar op werk.nl.
  • U maakt gebruik van de urenkorting. Voor het aantal uren dat u per week aan uw onderneming werkt, stopt uw uitkering. Het gaat hierbij om alle uren die u aan uw bedrijf besteedt (dus ook de niet-declarabele uren), behalve de reisuren naar uw vaste werkplek. U moet blijven solliciteren voor de uren waarvoor u een uitkering krijgt. Vanaf 1 juli 2015 wordt op basis van uw gewerkte uren een fictief inkomen berekend met als basis uw WW-maandloon. Dit fictief inkomen wordt in mindering gebracht op uw uitkering.

Kijk voor de volledige uitleg van deze regelingen op uwv.nl.

6. Moet ik solliciteren als ik ziek ben?

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u uw WW-uitkering met alle bijbehorende rechten en plichten, en dus ook de verplichting om te solliciteren. Wanneer u zich ziek meldt, geef dan aan of u wel of niet in staat bent om te solliciteren, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in onze dienstverlening. Bent u na 13 weken nog steeds ziekdan vervalt de sollicitatieplicht.

Artikel

Deze pagina delen of printen

Deel artikel: Deel deze pagina op LinkedIn Deel deze pagina via twitter Deel deze pagina op Facebook

Werkblad

Inspiratie en tips voor werk zoeken en vinden